Stručni forum Komunikacija, motivacija i ponašanje u kriziZnanstveni skup Cjelovitost Zabiokovlja pluridisciplinarni pristup

Konferencija za odnose s javnošću PRIBA 2010.

Londonska škola za odnose s javnošću

Konferencija za odnose s javnošću PRIBA 2009.

Fakultet za javnu upravu Sarajevo

Ispit općeg znanja ADS

Atlantsko vijeće Republike Hrvatske Šipan 2007.

Stranica 3 od 3

©2021 dr. sc. Drago Martinović 2018. Sva prava pridržana.

Search