Novosti

REORGANIZACIJOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DO FINANCIJSKE STABILNOSTI OPĆINA I GRADOVA

drago vukovar1 2021“Reorganizacijom Federacije Bosne i Hercegovine do financijske stabilnosti općina i gradova” naziv je rada koji je dr. sc. Drago Martinović iz Širokog Brijega predstavio na 11. Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „Razvoj javne uprave” održanoj u Vukovaru.


“Jedan od ključnih elemenata samoupravnosti jedinica lokalne samouprave je materijalno-financijski prema kojemu jedinice lokalne samouprave trebaju posjedovati materijalna i financijska sredstva za provođenje svojih nadležnosti. Prihod od neizravnih poreza, ponajprije porez na dodanu vrijednost, je najvažniji porezni prihod koji ostvaruju općine i gradovi u Bosni i Hercegovini. U radu je prikazana analiza i usporedbe proračuna, odnosno poreznih prihoda gradova i općina u entitetima Bosne i Hercegovine: Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj”, stoji između ostalog u sažetku rada “Reorganizacijom Federacije Bosne i Hercegovine do financijske stabilnosti općina i gradova”.

drago vukovar 2021

“Imajući u vidu rezultate analize poreznih prihoda od neizravnih poreza općina i gradova i složenosti ustroja Bosne i Hercegovine posebice jednog od entiteta Federacije Bosne i Hercegovine došlo se do zaključka da je neophodna reorganizacija istog, a ponajprije s ciljem osiguranja financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave u funkciji njihovog razvoja i financiranja provođenja propisanih nadležnosti”, rekao je dr. sc. Drago Martinović.

11. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Razvoj javne uprave“ održana je 16. i 17. lipnja u organizaciji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara i Pravnog fakulteta „Josipa Juraja Strossmayera“ Sveučilišta u Osijeku, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Na konferenciji je uživo prezentirano 18 radova, a online 19 radova.

 

Search