Novosti

ODRŽANA RADIONICA „SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE – SPONA IZMEĐU GRAĐANA I TIJELA LOKALNE UPRAVE

radionica sogfbih 2023U Sarajevu je 26. lipnja u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH održana radionica "Službenik za odnose s javnošću u jedinicama lokalne samouprave – spona između građana i tijela lokalne uprave". Radionicu je vodio doc. dr. Drago Martinović, konzultant Savez općina i gradova FBiH.

 

Cilj radionice je bio da se sudionicima prenesu nova znanja i vještine iz područja odnosa sa javnošću u jedinicama lokalne samouprave i time poboljša interna i eksterna komunikacija općina i gradova.

Sudionici su imati priliku da dobiju dodatna znanja i vještine iz područja organiziranosti i razvoja odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Osim toga, dobili su nova znanja iz opisa poslova i potrebnih vještina službenika za odnose s javnošću. Voditelj radionice je na interaktivan način obradio teme i dao praktične primjere iz rada službenika za odnose s javnošću u jedinici lokalne samouprave.

radionica sogfbih 2023 1

Na kraju radionice, organizirana je svečanost dodjele nagrade Saveza općina i gradova za najbolji novinarski članak ili prilog s lokalne razine. Nagrada je pripala novinaru RTV Herceg-Bosne Marku Zeljki.

 

Search