Novosti

U DUBROVNIKU PREDSTAVLJENA KNJIGA „ODNOSI S JAVNOŠĆU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE“

predstavljanje knjige DUBROVNIK 33Nakon Širokog Brijega, Rijeke i Zagreba u Dubrovniku je 7. prosinca predstavljena knjiga „Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave“ autora dr. sc. Drage Martinovića.

 

Knjigu „Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave“ su predstavili autor doc. dr. sc. Drago Martinović i doc. dr. sc. Đorđe Obradović s Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, a program predstavljanja knjige je vodila Ana Ćimić.

predstavljanje knjige DUBROVNIK 11

Nakon prikazivanja videa o knjizi „Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave“ autor knjige dr. sc. Drago Martinović se zahvalio organizatorima 3. Svjetskog kongresa poduzetnika koji su omogućili predstavljanje knjige na jednom ovakvom skupu, kao i svima koji su izdvojili svoje vrijeme i nazočili predstavljanju knjige.

„Ova knjiga je nakon dvije knjige iz 2010. i 2014. godine nastavak mog višegodišnjeg znanstvenog, ali i praktičnog rada u području odnosa s javnošću i lokalne samouprave. Za razliku od prethodne dvije kada su u fokusu bile općine i gradovi u Bosni i Hercegovini ova knjiga obrađuje organiziranost odnosa s javnošću u gradovima u Republici Hrvatskoj, analizu mrežnih stranica i komunikaciju tijela lokalne uprave s javnošću, te usporedbu razvoja odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini s ranijim istraživanjima“, rekao je između ostalog autor knjige Martinović.

Predstavljanje knjige DUBROVNIK 22 1

Doc. dr. sc. Đorđe Obradović govorio je o transparentnosti i javnosti rada jedinica lokalne samouprave, te se pritom obratio nazočnim načelnicima i gradonačelnicima: „Za vas načelnike i gradonačelnike bi trebalo biti posebno zanimljiv dio knjige pod nazivom interna komunikacija, jer ako vam zaposlenici nisu zadovoljni onda vam je teško raditi i postizati dobre rezultate. One zaposlenike koji dobro rade treba pohvaliti i nagraditi“. Docent Obradović je istaknuo i jedan primjer loše krizne komunikacije u jedinici lokalne samouprave u Hrvatskoj, u kriznoj situaciji s jednim teško ozlijeđenim čovjekom, a koja je aktualna ovih dana. Loša krizna komunikacija se prema Obradoviću ogleda u šutnji javne uprave, kao i nedostatku stručnjaka koji bi trebali objasniti navedenu situaciju, čime se gubi povjerenju u javnu upravu. Doc. dr. sc. Đorđe Obradović je preporučio knjigu svim načelnicima i gradonačelnicima, ali i djelatnicima za odnose s javnošću.

Knjiga je predstavljena u sklopu 3. Svjetskog kongresa poduzetnika, u hotelu Dubrovnik Palace, a u okviru međunarodne konferencije gradova, općina i regija i svečanosti dodjela priznanja „GLOBALLOCAL“ najboljim općinama i gradovima u stvaranju povoljnog ambijenta za poduzetnike. Osim djelatnika za odnose s javnošću i drugih zainteresiranih predstavljanju knjige nazočili su nagrađeni načelnici i gradonačelnici iz BiH, Republike Hrvatske i Slovenije.

predstavljanje knjige DUBROVNIK 44

Search