Novosti

Priručnik za novoizabrane dužnosnike u lokalnoj samoupravi: LOKALNA SAMOUPRAVA – MJESTO GDJE SVE POČINJE

naslovnica prirucnik sogfbihU nakladi Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine iz tiska i u elektroničkom obliku izašao je Priručnik za novoizabrane općinske/gradske viječnike i grado/načelnike u Federaciji Bosne i Hercegovine pod nazivom “Lokalna samouprava – mjesto gdje sve počinje".


Polazna osnova za izradu Priručnika sadržana je u dokumentu „Lokalna samouprava od A do Ž – vodič za novoizabrane lokalne zvaničnike“ koji je izradio UNDP u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – MTS.“ Kako je ovaj dokument izrađen prije više od 10 godina, Savez općina i gradova Federacije BiH je putem javnog poziva angažirao eksperte koji su izvršili ažuriranje i unapređenje programa uvodne/osnovne obuke za izabrane dužnosnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. Nakon provedene procedure po javnom pozivu Savez je odabrao dr. sc. Muamera Hodžića, Medihu Nuhbegović, Amru Hamzić i dr. sc. Dragu Martinovića za eksperte koji su radili na ažuriranju i unapređenju programa uvodne/osnovne obuke.

Priručnik obuhvaća ključne informacije o pravnom okviru za funkcioniranje lokalne samouprave, strukturi i funkcioniranju lokalne samouprave, međusobnim odnosima (grado)načelnika i općinskog/gradskog vijeća, aktima (grado)načelnika i općinskog/gradskog vijeća, upravljanju lokalnim razvojem i upravljanju nekretninama u jedinicama lokalne samouprave, upravljanju proračunom i financijama, pružanju javnih usluga, transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave i međuopćinskoj/međugradskoj suradnji, prevenciji korupcije i sukoba interesa, te načinima dostizanja standarda dobre uprave koji su prilagođeni specifičnostima ustavnog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Search