Novosti

Na 12. Međunarodnoj konferenciji Razvoj javne uprave predstavljen rad pod nazivom “Utjecaj alata novih medija na otvorenost i transparentnost jedinica lokalne samouprave”

12. RJU Tuhelj 22 “Utjecaj alata novih medija na otvorenost i transparentnost jedinica lokalne samouprave” naziv je rada koji je dr. sc. Drago Martinović iz Širokog Brijega predstavio na 12. Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji „Razvoj javne uprave” održanoj u Tuhelju (RH).

 

“Otvorenost i transparentnost su temeljna načela funkcioniranja jedinica lokalne samouprave. Otvorenost i transparentnost jedinica lokalne samouprave omogućuju uključivanje građana u odlučivanje na lokalnoj razini, kao i pri samom procesu donošenja odluka. Pojavom novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija olakšan je pristup većem broju građana u procesu sudjelovanja u odlučivanju, te su se pojavili novi modeli komuniciranja, modeli koji omogućuju interaktivnost i neprekidnu komunikaciju tijela lokalne uprave s javnošću. U radu su predstavljeni rezultati analize web-stranica jedinica lokalne samouprave kao jednog od najkorištenijih alata novih medija, kroz kategorije interaktivnosti, razvijanja vlastitih aplikacija i uporabe ostalih alata novih medija da bi se pokazala njihova razina utjecaja na otvorenost i transparentnost rada tijela lokalne uprave. Analizirani su i normativno-pravni akti o transparentnosti i sudjelovanju građana u odlučivanju, te korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u jedinicama lokalne samouprave”, stoji u sažetku rada “Utjecaj alata novih medija na otvorenost I transparentnost jedinica lokalne samouprave”.

12. RJU Tuhelj 2022

12. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Razvoj javne uprave“ održana je 2. i 3. lipnja u organizaciji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara i Pravnog fakulteta „Josipa Juraja Strossmayera“ Sveučilišta u Osijeku, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Na konferenciji je prezentirano 16, od ukupno 41prijavljenog rada.

 

Search