Novosti

NAJAVA PREDSTAVLJANJA KNJIGE „ODNOSI S JAVNOŠĆU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE“ U RIJECI

knjiga novoPredstavljanje knjige „Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave“ održat će se u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću 7. studenoga 2023. godine u 17.00 sati na Veleučilištu PAR (Poslovna Akademija Rijeka) u Rijeci.

 

U programu predstavljanja knjige „Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave“ sudjelovat će dr. sc. Drago Martinović, doc., autor knjige, Ermina Duraj, univ. spec. rel. publ., predsjednica Primorsko – istarske podružnice HUOJ-a i Ljiljana Vidmar Erjavac, mag. nov., glasnogovornica Gradske uprave Grada Opatije.

Knjiga „Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave“ predstavljena je 1. srpnja 2023. godine u Širokom Brijegu.

Drago Martinovic PLAKAT Rijeka 2

Search